Projektredovisning eller project management är ett system som syftar till att säkerställa att projekt fortlöper effektivt ur ett kostnadsperspektiv och ett tidsperspektiv.

Ett optimalt användande av projektredovisning kräver att du systematiskt och logiskt sparar alla uppgifter och slutsatser från tidigare projekt i ett lättillgängligt och användarvänligt projektredovisningssystem. Det finns bra projektredovisningssystem som du enkelt kan inkorporera med ditt ordinarie ekonomisystem. Läs mer om projektredovisning och projektplaneringProjetredovisning!

{ Kommentarer för detta inlägg är stängda }

Ekonomisystem

september 15, 2010

Ekonomisystem Ett ekonomisystem är ett system av moduler som integrerar ett företags olika avdelningar med varandra. Systemet består i huvudsak av två komponenter: Informationssystem – Som lagrar och bearbetar informationen, antingen manuellt, semiautomatiskt eller helt automatiskt. Standardsystem – Vilket är ett system med standarder för företagets interaktion med omvärlden. Alla företag samlar på sig massor av […]

Läs hela artikeln

De olika metoderna för tidredovisning

juni 2, 2010

Det finns tre olika tidredovisningsmetoder: Individuell tidredovisning, frekvensstudier och skattningar. Individuell tidredovisning innebär att anställda dagligen, veckovis eller varje månad får redovisa hur mycket arbetstid de lagt ner på olika verksamhetsobjekt. Individuell tidredovisning är den metod som är mest korrekt och precis men samtidigt den klart dyraste metoden. Som företagsledare bör du avstå från att […]

Läs hela artikeln

Elektronisk fakturering

april 27, 2010

Varför elektronisk fakturering? Elektronisk fakturering fungerar på så sätt att en elektronisk faktura skickas direkt till köparen över internet. Den elektroniska fakturan tas emot hos köparen av någon form av ekonomisystem varefter den elektroniska fakturan godkänns automatiskt eller manuellt. Det är lätt att se hur elektronisk fakturering gynnar såväl köpare som säljare. Elektronisk fakturering med […]

Läs hela artikeln